Pebernødder eller kaos

KLUMMEN: Latterlig lav valgdeltagelse ved sidste uges konsistorie- og fakultetrådsvalg. Er nutidens unge en generation af ligeglade og dovne personer? Dorte Lind står bag denne uges klumme.

Af DORTE LIND

Pebernødder afgjorde, hvor min gode ven og medstuderende satte sit kryds ved valget til konsistorium og fagrådene. Ikke politik, ikke et velklingende slogan eller et tillidsvækkende ydre, men pebernødder.

Hvad hjælper så foldere, plakater og vedholdende rygter om magt- og pengemisbrug, når de få, der endelig stemte, blev lokket til urnerne af naturalier.

Kan det være rigtigt, at ingen vidste, hvad valget gik ud på og hvilken betydning det havde ? Vejen til magt og indflydelse på Odense Universitet er ikke ligefrem lang og besværlig, men det ser ikke ud til at interessere nogen. Ønsket om flere svømmetimer, mindre pensum og bedre laboratoriesikkerhed kan de studerende selv være med til at opfylde.

Måske blev man lidt forvirret af det politiske cirkus, som udspillede sig ud på universitetets gange. Det var næsten ikke til at skelne mellem de mange boder, logoer og sort/hvide portrætter af smilende kandidater, der dominerede universitetes gange i ugerne op til valget.

Måske er blomsten af Danmarks ungdom simpelthen blevet for dovne til at involvere sig. Det der valg til hvad-det-nu-er-det-hedder, er der nok nogle andre, der tager sig af.

Men det er der ikke.

Tankevækkende, at det er pebernødder, der i sidste ende kan vælte rektor.


22/11/99 © Ugejournalen