Sandheden om kvinder

Den anmeldte bog
Denne bog anbefales varmt og kan sagtens gå som julegave til alle dine veninder.

BOGANMELDELSE: 35 kvinders liv i visioner og realitet er fulgt, beskrevet og analyseret fra gymnasietiden til trediveårsalderen i bogen "Kvinder der ville det hele og valgte".

Af THYRA MARIE BONDE

CENTRUM: Selvrealisering er nøgleordet i Mette Munks debatbog om kvinder og deres valg for tilværelsen. 35 piger i 2.g blev interviewet i 1980 om deres forventninger til det fremtidige liv.

Igen i 1988 og 1991 blev disse interviews foretaget med de nu godt trediveårige kvinder. Her kommer det frem, hvorvidt deres forventninger til hvordan livet ville arte sig var blevet realitet.

Tredimensional tilværelse

Undersøgelserne viste i 1980, at de fleste piger anså deres tilværelse for at være splittet op i en tredimensional verden. Her var der enten mulighed for at prioritere jobbet, børnene eller partneren. Eller kombinationer heraf.

Prioritering af jobbet ville eksempelvis kunne føre til en international karriere såfremt den enkelte var klar til en høj grad af mobilitet. Opsplitningen mellem mand og børn skal ses som muligheden for at leve en barnløs tilværelse med en enkelt eller skiftende partnere med den grad af frihed dette giver.

Der lægges dog også op til muligheden for at fokusere på at skabe en god opvækst for ens børn - her med partneren i anden række, så der eventuelt vil være mulighed for at udskifte denne til fordel for en bedre børnefar. Nogle af kvinderne i undersøgelsen mener, at børnene forbliver et ansvarsområde i mere eller mindre omfang gennem hele tilværelsen, mens manden kan udskiftes.

Opvækst og modernitet i fokus

Pigernes forskellige miljømæssige baggrund viser sig at have indflydelse på de valg de træffer for deres liv. Således er mange piger med erhvervsaktive mødre meget bevidste om den tunge arbejdsbyrde, der hviler på udearbejdende kvinder med børn og de konsekvenser dette kan få.

Enkelte piger påpeger et direkte faderopgør, hvor en fars manglende forståelse for ønsket om at være selvforsørgende som kvinde har været en stærk motivationsfaktor til at gennemføre en uddannelse.

Modernitetens indflydelse på kvindernes valg drages ind i analysen af de forskellige gruppers valg. Personlige værdier viser sig at være er et stærkere motiv for kvindernes forskellige valg end forældrenes måde at prioritere livsmønstre på.

Empiri

Bogen, som udspringer af en Ph.D. opgave med samme titel fra 1998 er velskrevet og drager spændende elementer ind i den aktuelle debat om kvinders position og stilling i samfundet. Via empiriske undersøgelser gives et billede af de forskellige retninger dagens kvinder går i.

Det er vigtigt at huske, at undersøgelsen som bogen og afhandlingen bygger på ikke viser noget om et repræsentativt udsnit af danske kvinder og således ikke siger noget om størrelsen af de forskellige grupper, men kun om mulige inddelinger i forskellige personkategorier.

Giv den til alle dine veninder til jul!

FAKTA OM BOGEN
Forfatter Mette Mortensen
Titel Kvinder der ville det hele og valgte
Forlag Fremad
Sideantal 157


13/12/99 © Ugejournalen