Finanslovsguide for unge

STUDIEØKONOMI: Ordet "ledig" optræder 34 gange i den fyrre sider lange finanslovsaftale. Ordet "studerende" finder man ikke, mens "unge" optræder 10 gange - Altid sammen med "utilpassede". Finanslovsaftalen for År 2000 fik nogle helt bestemte temaer, og de studerende blev glemt.

Af JAKOB MOLL

ODENSE: VOLDELIGE UNGE INDVANDRERE! Slaget om statens samlede budget kom i så høj grad til at handle om blå blink og håndjern, at det blev svært at gennemskue, hvad der ellers skjulte sig bag millionrokaderne. Hvad blev konsekvensen for landets studerende?

Ikke mange. SF - finansslagets kårede vinder - havde ellers mange gode forslag med i forhandlingsmappen. Blandt andet en forhøjelse af det tilskud, de videregående uddannelser modtager per elev, og en millionbevilling til IT-indkøb. Det hele druknede undervejs i forhandlingerne.

Ét er sikkert. Man skal have en god lup eller en ditto vilje for at finde de initiativer, der tilgodeser unge mennesker i finansloven år 2000.

Luppen frem....

De gode initiativer

I sidste skrev uge beskrev Ugejournalen boligministerens plan om at afskaffe særstøtten til kollegier og ungdomsboliger - en plan, der blandt andet havde som konsekvens, at beboerne på Langeliniekollegiet i Odense ville opleve en huslejestigning på 659 kroner om måneden.

De 16.000 unge, der i dag modtager tilskuddet, kan ånde lettet op: Det forslag er med en ekstrabevilling på syv millioner sat i bero de næste tre år.

Lykkeligst af alt kom de rytmiske spillesteder endelig på finansloven, hvor de hører hjemme. Mindst to spillesteder i Odense, Jazzhus Dexter og Rytmeposten, regner med at få del i de 30 millioner, SF fik tilkæmpet musikken. Det er for øvrigt interessant nok præcis en tiendedel af det beløb, det Kongelige Teater modtager....

De nogenlunde initiativer

Mere generelt er der ligeledes nogle tiltag, som fattige studerende kan glæde sig over.

Togturen fra Odense til Jylland eller Sjælland skulle i løbet af de næste år blive en lidt større fornøjelse. DSB har fået over en milliard til at forbedre togforbindelserne og shine stationerne op. Det bliver op til DSB, om der skal bruges penge på at få natpersonalet tilbage på de uhyggelige provinsstationer.

Den milliardstore pengeindsprøjtning til sygehusene kommer selv sagt alle til gode. Alle unge kvinder vil blive tilbudt brystkræftundersøgelser, efterhånden som sygehusene får kapacitet til det. Skulle man - 7-9-13 - få brug for en ambulance, vil der være mere og bedre personale til at udnytte de kritiske minutter inden ankomsten til hospitalet.

Desuden vil en tur på apoteket vil givetvis blive lettere for pengepungen, når nye licitationsregler tvinger medicinalindustrien til at konkurrere på prisen.

Ærgelige initiativer

På arbejdsformidlingerne skal der snakkes "rummeligt arbejdsmarked" - hvilket i høj grad er lig med initiativer til ældre ledige i arbejdsmarkedets periferi.

Uddannelsespolitisk fokuserer finanslovsforslaget på voksen- og efteruddannelser. Alle diskussioner om videregående uddannelser gemmes til næste år.

De små 2500 millioner kroner, som regningen er for dygtigere og flere politimænd på gadehjørnerne, betyder blandt andet højere bøder og afgifter: For eksempel bliver dit næste pas 200 kroner dyrere.

FINANSLOVSAFTALEN OM DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
...I løbet af 2000 indledes drøftelser om perspektiverne for udviklingen af de videregående uddannelser i de kommende år med henblik på en flerårsaftale fra 2001.

Drøftelserne skal ses i sammenhæng med de kommende dannelser af Centre for Videregående Uddannelser, en reform af de mellemlange videregående uddannelser og oprettelsen af Danmarks Pædagogiske Universitet, som undervisningsministeren forventer at fremsætte lovforslag om i indeværende folketingsår.

Læs finanslovsaftalen på:
www.socialdemokratiet.dk/main/politik/fl2000/aftaler.htm.


06/12/99 © Ugejournalen