Alarmerende lav interesse

Valget 1999
Der var ikke særlig stor aktivitet i valglokalet de to dage, man kunne stemme. En forsvindende lav valgdeltagelse sætter dagene i relief.

"FRAVALG": Interessen for valget af repræsentanter til konsistoriet og de forskellige fakultetsråd på Syddansk Universitet var utrolig lille. Antallet af studerende, som rent faktisk bevægede sig hen til stemmeurnerne, nåede på Humanistisk Fakultet kun op på seks procent.

Af THYRA MARIE BONDE
Foto: ANDERS TYSTRUP

CAMPUS: – Det er for ringe, for at sige det mildt, udbryder Anna Langkilde, som i forrige uge blev genvalgt til konsistoriet for de Borgerlige Studerende.

Hun er absolut ikke glad for den helt ekstremt lave valgdeltagelse, som har kendetegnet dette års valg til konsistoriet og fakultetsrådene.

– Jeg tror, det skyldes, at der ikke var valg sidste år. Det betyder, at der er en hel årgang, som ikke er vandt til disse valg. Og så er der jo alle de nye studerende, som heller ikke har prøvet det. Det er også sandsynligt, at mange fra Jylland ikke har stemt. De havde jo kun en enkelt opstillet, så de kender ikke personerne på listerne.

Ingen valg sidste år

I 1998 blev der ikke afholdt valg til de styrende organer på grund af universitetsfusionen, så valgperioden blev undtagelsesvist udvidet fra ét til to år.

Konsistoriet er fælles styrende organ for hele Syddansk Universitet. Alligevel stemte kun ni procent af de studerende til dette.

Til det Samfundsvidenskabelige Fakultet var stemmedeltagelsen ligeledes kun på ni procent mod hele 24 procent på det Naturvidenskabelige Fakultet. Helt i bunden ligger stemmeafgivningen til det Humanistiske Fakultetsråd, hvor kun seks ud af hundrede stemte.

– Studenterrådet har simpelthen været for uprofessionelle i denne valgkamp, mener Martin Ejnar Hansen, som blev valgt til det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd på Studenterrådets liste.

Han fortsætter:

– De, som skulle føre valgkampen, har brugt dårlige metoder. Plakaterne var alt for ens, og den brochure, som blev udarbejdet, var gammeldags og alt for tung at læse. Det har betydet, at Studenterrådet har tabt cirka 800 stemmer ved dette valg. Det er for dårligt, mener Martin Ejnar Hansen.

Professionel valgkamp

Han synes derimod, at De Borgerlige har ført en professionel valgkamp.

– Og det har været for meget små midler, det synes jeg er flot, tilføjer han.

– Jeg mener, at vi har fået en kanon sejr, udtaler Anna Langkilde og siger videre:

– Da jeg blev valgt ind første gang i 1997 var der blevet oprettet en ekstra plads i konsistoriet. Vi fik dengang cirka 12 procent af stemmerne. I dag har vi fået mere end dobbelt så mange med 27 procent, det er jeg da utroligt glad for.

VALGRESULTATET 1999
Konsistoriet
Tommy Hansen (Liste A)
Anna Langkilde (De Borgerlige Studerende)
Kristian Sundbo (Studenterrådet)
Søren A. Bak (Studenterrådet)
Det Humanistiske Fakultetsråd:
Christian Schmitt (Borgerlige Studerende)
Tom Richter Hansen (Humaniorarådslisten)
Thomas Henriksen (Humaniorarådslisten)
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd
Louise Broe (Borgerlige Studerende)
Poul Basse (Det Samfundsvidenskabelige Delråds Liste)
Martin Ejnar Hansen (Det Samfundsvidenskabelige Delråds Liste)
Det Naturvidenskabelige Fakultetsråd
Signe Inglev (Den Brede Liste)
Ann Zahle Larsen (Den Brede Liste)
Sofus Bach (Studenterrådet/Naturvidenskabelig Delråds Liste)


22/11/99 © Ugejournalen